Zad.1
W 2007r. ojciec miał 33 lata, a jego syn miał 6 lat. W którym roku ojciec miał 10 razy więcej lat niż syn?

zad.2
Suma odległości dwóch boków równoległoboku jest równa 12,5 cm, a stosunek długości tych boków wynosi 2 : 3. Oblicz długości boków tego równoległoboku.

2

Odpowiedzi

2010-03-24T19:52:29+01:00
Zadanie 1
Najpierw odejmujemy od wieku ojca wiek syna i wychodzi nam różnica która zawsze będzie stała
33-6=27 lat

x- wiek ojca
y - wiek syna

x-y=27
x=10y

za x podstawiamy 10 y
10y - y =27
9y =27 / 3
y=3

x=10 * 3
x= 30

2007 - 3 = 2004

odp. w 2004 roku ojciec był 10 razy starszy od syna

2010-03-24T19:53:40+01:00
Zad.1.

33 - x = 10(6 - x)
33 - x = 60 - 10x
9x = 27 ||:9
x = 3

2007 - 3 = 2004

W 2004 roku ojciec był 10 razy starszy.