Musze napisać godziny na niemiecki...
po dwie formy...
początek zdania: Es ist... (jest godzina)... i dalej musze te godzinu napisać po niemiecku

(3.15) piętnaście po trzeciej-
(3.15) trzecia piętnaście-
(23.10) dziesięć po dwudziestej trzeciej-
(23.10) dwudziesta trzecia dziesięć-
(7.28) dwadzieścia osiem po siódmej-
(7.28) siódma dwadzieścia osiem-
(16.30) w pół do piatej-
(16.30) szesnasta trzydzieści-
(13.01) minuta po trzynastej-
(13.01) trzynasta jeden-
(14.55) za pięć piętnasta-
(14.55) czternasta pięćdziesiąt pięć-
(8.05) pięć minut po ósmej-
(8.05) ósma pięć-
(10.32) trzydzieści dwie minuty po dziesiątej-
(10.32) dziesiąta trzydzieści dwa-

1

Odpowiedzi

2014-08-05T15:49:06+02:00
3:15 Es ist Viertel nach drei
3:15 Es ist drei Uhr fünfzehn
23:10 Es ist zehn nach dreiundzwanzig
23:10 Es ist dreiundzwanzig Uhr zehn
7:28 Es ist achtundzwanzig nach sieben
7:28 Es ist sieben Uhr achtundzwanzig
16:30 Es ist halb fünf
16:30 Es ist sechzehn Uhr dreißig
13:01 Es ist ein nach eins
13:01 Es ist dreizehn Uhr eins
14:55 Es ist fünf vor drei
14:55 Es ist vierzehn Uhr fünfundfünfzig
8:05 Es ist fünf nach acht
8:05 Es ist acht Uhr fünf
10:32 Es ist zweiunddreißig nach zehn
10:32 Es ist zehn Uhr zweiunddreißig
1 5 1