Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T20:11:44+01:00
Zad 7
E = k×q/r²
r² = (Δx)² +(Δy)² = 25 m
Po podstawieniu danych wychodzi
E = 7,2 × 10³ [N/C]
Zad8
Rozw.:
Natężenie
Ew = E₁ +E₂
E₁ = E₂
Ew = 2kq/(½l)² = 8kq/l² = 8q/l² × 1/4πε₀ = 2q/l²πε₀
Potencjał
V = V₁ +V₂
V = kq/l+(- kq/l) = 0
Zad 13
V₁ = k×q/r₁
objętość kuli wyraża się wzorem
V = 4πr³/3
r₁ = ³√3V/4π (wszystko jest pod pierwiastkiem)
r₂ = ³√3/4 × 1/10 × π/V = ³√ 1/10 × r₁
V₂ = k×q/r₂ = k×q /³√ 1/10 × r₁ = V₁ /(³√1/10) =
= V₁ /(³√1/³√10 ) = V₁ × ³√10
wzrośnie ³√10 razy