Napisz w postaci cząsteczkowej i jonowej równania reakcji?

a) __HCOOH+___Ba(OH)2---->__________+________

______________________________________________

b) ___(CH3COO)3Fe+___AgNO3----->________+_______

_________________________________________________

c) ____HCOOH+_____CH3COONa------>________+________

____________________________________________________

d) ____(CH3COO)2Ni+__K------>_________+___________

__________________________________________________

1

Odpowiedzi

2013-06-07T21:58:26+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a)

2HCOOH + Ba(OH)2 ---> (HCOO)2Ba + 2H2O

2HCOO(-)  + 2H(+) + Ba(2+) + 2OH(-) ---> 2HCOO(-) + Ba(2+) + 2H2O

 

b)

(CH3COO)3Fe + 3AgNO3 ---> 3CH3COOAg + Fe(NO3)3

3CH₃COO(-) + Fe(3+) + 3Ag(+) + 3NO3(-) ---> 3CH3COOAg + Fe(3+) + 3NO3(-)

 

c)

HCOOH + CH3COONa ---> HCOONa + CH3COOH

HCOO(-) + H(+) + CH3COO(-) + Na(+) ---> HCOO(-) + Na(+) + CH3COOH

 

d)

(CH3COO)2Ni + 2K ---> 2CH3COOK + Ni

2CH3COO(-) + Ni(2+) + 2K ---> 2CH3COO(-) + 2K(+) + Ni

4 4 4