Odpowiedzi

2010-03-24T20:46:41+01:00
Do odpowiedzi koleżanki wyżej należało by dodać, że skurcz fizjologiczny jakim kurczą się mięśnie człowieka przez większość czasu to skurcz tężcowy niezupełny. Pozostałe skurcze powstają w wyniku różnych patologii. I jeszcze podział ze względu na długość i napięcie:
1. Izotoniczny - gdy zmienia się długość mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego (wynikiem skurczu jest ruch).
2. Izometryczny - wzrasta napięcie mięśnia przy stałej długości (wynikiem nie jest ruch ale utrzymanie części ciała w stałym położeniu np. odkręcanie mocno przykręconych śrub, stanie, trzymanie ciężarów).
3. Auksotoniczny - zmiana długości i napięcia mięśni (np. przy chodzeniu, bieganiu).

No i skurcz z molekularnego punktu widzenia:
Pod wpływem impulsu nerwowego dochodzi do zmian w obrębie błony komórkowej włókna mięśniowego. Zmiany te są przenoszone na błony siateczki śródplazmatycznej. Efektem jest uwolnienie zgromadzonych tam jonów wapnia do cytoplazmy. Obecność jonów wapnia w sąsiedztwie miofibrylli powoduje zmianę ułożenia główek miozyny. Zmiana ta wymaga nakładu energii , której źródłem jest ATP. Ruch główek miozyny powoduje przesunięcie filamentów aktynowych i skrócenie sarkomeru.

Chyba wszystko tak ogólnie... ale mało precyzyjne pytanie :) na ten temat można książkę napisać :x
3 3 3