Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T02:00:43+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
C₂H₅OH + 3O₂----->2CO₂ + 3H₂O
C₃H₇OH + 3O₂----->3CO + 4H₂O
C₄H₉OH + 2O₂----->4C + 5H₂O

Skład procentowy metanolu
mCH₃OH=12u+4*1u+16u=32u
32g CH₃OH-----100%
12g węgla-------x%
x=37,5% węgla

32g CH₃OH-----100%
4g wodoru-------x%
x=12,5% wodoru

32g CH₃OH-----100%
16g tlenu-------x%
x=50% tlenu

Gliceryna C₃H₅(OH)₃
Liczba atomów poszczególnych pierwiastków w 3 C₃H₅(OH)₃
węgiel - 9 atomów
wodór - 24 atomy
tlen - 9 atomów

Łączna liczba pierwiastków w 3 C₃H₅(OH)₃ = 3 pierwiastki

Stosunek masowy pierwiastków w CH₃OH (metanolu)
mC : mH : mO = 12u : 4*1u : 16u
mC : mH : mO = 12 : 4 : 16
mC : mH : mO = 3 : 1 : 4

Spalanie cynku w tlenie
2Zn + O₂------>2ZnO

Zobojętnianie kwasu siarkowego(VI) zasadą potasową
H₂SO₄ + 2KOH---->K₂SO₄ + 2H₂O
2H⁺ + SO₄²⁻ + 2K⁺ + 2OH⁻ ------->2K⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
2H⁺ + 2OH⁻ ------->2H₂O