Odpowiedzi

2010-03-24T20:51:12+01:00
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Przyjmujący ten sakrament powinien być w stanie łaski uświęcającej.Jeżeli człowiek nie może wyznać swych grzechów ,to sakrament chorych własną mocą odpuszcza grzechy,o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.Kapłan namaszcza chorego olejem chorych,wypowiadając słowa "Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego-Amen.Pan ,który odpuszcza ci grzechy ,niech cię wybawi i łaskawie podźwignie-Amen."
W pokoju chorego należy przygotować stół,dwie świece,wodę święconą i kropidło,talerzyk z watą i kawałkiem chleba[koniecznymi kapłanowi do oczyszczenia palców z oleju świętego],a jeżeli chory przystępuje do Komunii św.także szklankę z czystą wodą i łyżkę.
2 5 2