Potrzebuje tłumaczenie... : ))

Wawel w Krakowie uchodzi za jeden z najważniejszych Polskich zabytków.
Malownicze położenie podkreśla jego niepowtarzalność, a widoki z wysokich murów, niegdyś przystosowanych do obrony przed atakami nieprzyjaznych wrogów do dziś zapierają dech w piersiach turystów. Według historycznych zapisków w przeszłości rezydencja ta należała do najsławniejszych królów Polski. Najstarsze zabudowania powstały w XI w., jeszcze za panowania Bolesława Chrobrego. Współczesny renesansowy styl budowli zaistniał natomiast już za panowania innego władcy, Zygmunta Starego. Wokół Wawelu, tuż przed wejściem do Zamku Królewskiego znajduje się tajemniczy, obszerny i przyciągający uwagę turystów dziedziniec. Wgłębiając się w te dotknięte duchem czasu wnętrza z pewnością możemy poczuć na własnej skórze oddech przeszłości.

2

Odpowiedzi

2010-03-24T19:48:47+01:00
Wawel castle in Krakow is considered to be one of the most important monuments of Polish. Picturesque location emphasizes its uniqueness, and the views from the high walls, once adapted to defend against attacks by hostile enemies still take your breath away tourists. According to historical records in the past, the residence belonged to the most famous of Polish kings. The oldest buildings built in the eleventh century, even during the reign of Boleslaw. Contemporary renaissance style building but there was no longer under the reign of another king, Sigismund the Old. Around the Castle, just before the entrance to the Royal Castle is a mysterious, large and attractive courtyard tourists. Wgłębiając in those affected by the spirit of the time inside, we can certainly feel the hard breathing of the past
2010-03-24T20:30:20+01:00
Wawel in Krakow pass as one of the most important polish monument. picturesque location scored under sui genesis, and spectacles from higer wall, at some time adapted to protection from unfriendly enemies, it's breathtaking turist up to date. According to historicial tabs in the past this residence duly to famous Polish kings. The oldest garage come into being in XI century in dominion Bolesław Chrobry. Today renaissance style building come into being from another sovereign, Zygmunt Stary. Around Wawel short of enter to Sovereign Castle there is a mystery, wide and tempt tourist courtyard. To depth in this zeitgeist inside certainly we can feel to our skin past breathingNie wiem czy to bedzie tak