1. Oblicz:
a)17-10= ....... b)-13-15=..... c) 3,75-4=.....
17-(-10)=..... -13-(-15)=.... 3,75-(-4)=....
-17-10=..... 13-15=..... -3,75-4=.....
-17-(-10)=.... 13-(-15)=.... -3,75-(-4)=....

2. Oblicz:
a) -66-44=..... b)-9-(-64)=...... c) 89-(-211)=......
45-54=..... -111-333=...... -7,5-(-2,5)=......

3. Oblicz:
a) 6-.....=9 b) -7-.....=-10 c) .......-(-6)=-9 -4......=1 0-......= 7 .......-(-4)=0

4. Oblicz: (dla chętnych)
a)-1-(-0,99999)=.......... c)-1-999,999=......
b) 100000-(-9999)=....... d) 999,999-10000=......

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T20:00:21+01:00
1.
a)17-10= 7 b)-13-15=-28 c) 3,75-4=-0,25
17-(-10)=27 -13-(-15)=2 3,75-(-4)=7,75
-17-10=-27 13-15=-2 -3,75-4=-7,75
-17-(-10)=-7 13-(-15)=28 -3,75-(-4)=0,25
2.
a) -66-44=-110 b)-9-(-64)=55 c) 89-(-211)=300
45-54=-9 -111-333=-444 -7,5-(-2,5)=-5
3.
3. Oblicz:
a) 6-(-3)=9 b) -7-3=-10 c) -15-(-6)=-9 -4+5=1 0-(-7)= 7 (-4)-(-4)=0
4.
a)-1-(-0,99999)=0,00001 c)-1-999,999=-1000
b) 100000-(-9999)=109999 d) 999,999-10000=9000,001
118 4 118
2010-03-24T20:02:04+01:00
1.a 17-10=7 b) -28 c) -0,25
17-(-10)=27 2 7,75
-17-10=-27 -2 -7,75
-17-(-10)=-7 28 0,25

2 a) -110 b) 55 c) 300
-9 -444 -5

3 a) (-3) b) 3 c) -15 d) 14 3 -4

4 a) 0,01 b) 109999
dalej nie wiem
46 3 46