Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T16:06:55+01:00
A)
Sublimacja to przejście ze stanu stałego w stan gazowy.

Resublimacja to przejście ze stanu gazowego w stan stały.

Jod
właściwości fizyczne:
- ciało stałe

- tworzy fioletowo czarne łuski o metalicznym połysku

- łatwo sublimuje, pary są fioletowo-czerwone

- praktycznie nierozpuszczalny w wodzie

- rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych

- roztwór jodu w alkoholu etylowym jest nazywany jodyną

właściwości chemiczne:
- trujący

- pary jodu, o charakterystycznym zapachu, drażnią błony śluzowe, zwłaszcza oczu

- reaktywny

- z większością metali tworzy jodki

- roztwarza się w wodnym roztworze jodku potasu, tworząc jony I3- (trijodkowe)

- ze skrobią tworzy związek o charakterystycznym fioletowo-niebieskim zabarwieniu (reakcja wykorzystywana do wykrywania nawet śladów skrobi).
Pozdro. :D
21 4 21
Sublimacja – przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Zjawisko odwrotne do sublimacji to resublimacja. Resublimacja (desublimacja) – przejście fazowe, polegające na bezpośrednim przechodzeniu substancji z fazy gazowej (pary) w fazę stałą z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja jest procesem odwrotnym do sublimacji. W wyniku resublimacji wody (pary wodnej) powstaje szron. Resublimacja, w połączeniu z sublimacją lub parowaniem, jest
2009-10-29T16:08:10+01:00
Sublimacja - lód (ciało stałe) zamieniający się w parę wodną (gaz)
resublimacja - para wodna zamieniająca się w lód
jód - FIZYCZNE, ciało stałe , tworzy fioletowo czarne łuski o metalicznym połysku , praktycznie nierozpuszczalny w wodzie
CHEMICZNE : pierwiastek chemiczny należący do VII grupy A w układnie okresowym, liczna atomowa 53, masa atomowa 126,90.
W przyrodznie jod występuje w stanie wolnym, w normalnej temperaturze jest fioletowo - czarnym ciałem krystalicznym, ma gęstość 4,94 g/dm sześcienny
11 3 11
2009-10-29T16:09:21+01:00
Sublimacja - przejście z ciała stałego w stan gazowy.
Resublimacja - przejście z stanu gazowego w stan stały.

Jod w temperaturze pokojowej występuje w postaci stałej, jako połyskliwa, niebiesko-czarna substancja krystaliczna sublimująca po podgrzaniu i dająca fioletowe opary o charakterystycznej drażniącej woni. Pary jodu można łatwo zestalić na chłodniejszej powierzchni w procesie resublimacji.

Słabo rozpuszcza się w wodzie, ale jest dobrze rozpuszczalny w wodnym roztworze jodku potasu (płyn Lugola), gdzie tworzy jony In- (przede wszystkim I3-), a także w alkoholach, chloroformie i innych rozpuszczalnikach organicznych.
10 3 10