Proszę o przetłumaczenie na j.polski.
This place is great. I'm in Alabama in the USA, bur there are teenagers here from a lot of different countries. I came last Thursday and met people from Argentina, China, and India. We spoke in English and some times it very difficult.
The activites are goog. We started two days ago. We got up at seven o'clock and we had a special brekfast for astronaut. It was OK, but it was all in plastic contaniers. After brekfast we went to a class and we watched a video about survival in space.
Yesterdy was fun. I worea spacesuit for the frist time in the moring, and in the afternoon we were in a replica of a space craft. We looked at the computers and controls.
Last night there was a party. We didn't eat space food aging; there were pizzas and ice cream. I didn't go to bed until late. One of the people in my room had a video camera and we made a science fiction video. I acted in the film- I think I'm going to be a film star!
Are you having a goog holiday?
Send me an e-mail with your news.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-29T16:07:34+01:00
To miejsce jest wspaniałe. Jestem w stanie Alabama w USA, są tutaj nastolatki z wielu różnych krajów. I przyszedł ostatni czwartek i poznałem ludzi z Argentyny, Chin i Indii. Rozmawialiśmy po angielsku i kilka razy było bardzo trudne. Trudna działalność. Zaczęliśmy dwa dni temu. Wstajemy na godzina siódma i mieliśmy specjalnesniadanie dla astronautów. Było OK, ale wszystko w plastikowych pojemnikach. Po sniadaniu poszliśmy do klasy i patrzyliśmy film o przetrwaniu w przestrzeni kosmicznej. Wczoraj była zabawa.A po południu byliśmy w replice statków kosmicznych. Patrzyliśmy na komputery i kontrolki.
Ostatnia noc była zabawą . Nie jeść w przestrzeni starzenia; było duzo pizzy i lodów. I nie szlismy pozno do łóżka . Jedną z osób w moim pokoju miała kamerę i zrobiliśmy film science fiction. I działał w filmie - Mysle ze powinna być gwiazda filmowa! Jakie masz wakacje? Wyślij do mnie e-mail z wiadomościami.
1 3 1