Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T10:48:00+01:00
Po polsku:
Bawełna jako włókno naturalne charakteryzuje się zróżnicowaniem i zmiennością podstawowych parametrów jakościowych. Zmienność ta po części jest "wrodzona" i wynika z odmiany, jak również z czynników związanych z warunkami klimatycznymi i glebowymi, w jakich następował wzrost i dojrzewanie bawełny. Ważną rolę odgrywa również sposób zbioru i odziarniania oraz warunki odziarniania i magazynowań.

Po angielsku:
Cotton as a natural fiber is characterized by diversity and variability of basic parameters. This volatility is partly congenital and due to the variety, as well as factors related to climate and soil conditions in which they followed the growth and maturation of cotton. Also plays an important role as harvesting and ginning, ginning and conditions and stored.