Zad. 1 Niech x i y oznaczają długości sąsiednich boków dowolnego prostokąta o polu 8 cm ². Jaka jest zależność między tymi zmiennymi ?

Zad. 2 Zakład pracujący na dwie zmiany może wykonać pewne zamówienie w ciągu 12 dni . W jakim czasie wykonano by zamówienie , gdyby zakład pracował na trzy zmiany ? Zakładamy , ze wydajność pracy na każdej zmianie jest taka sama .

Zad.3 W ciągu 0,4 s głos(w wodzie ) dociera na odległość 574m . W jakim czasie głos pokona odległość 1,8 km ?

Zad.4 W 1,25m³ powietrza zawiera się 262,5 dm³ tlenu . Ile dm³
tlenu zawiera 5,4m³ powietrza ? W ilu m³ powietrza znajduje się 315 dm³ tlenu ?

Zad.5 Dla podważenia bryły o ciężarze 6000N za pomocą jednostronnej dźwigni , użyto siły 750N. Jak długa jest dźwignia , jeżeli punkt podparcia dźwigni jest o 30 cm odległy od punktu nacisku bryły ?

Zad.6 Z listwy długości 2 m należ zrobić ramkę porcjonalne ?


Proszę chociaż o niektóe ;> ; )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T20:14:08+01:00
1
x*y=8

zad2

czas pracy = szybkość pracy/ilość zmian

12=szybkość pracy/2
szybkość pracy = 24

czas pracy = 24/3
czas pracy =8
Odp. Zamówienie wykonanoby w 3 dni.

zad.3

0,4s ------ 0,574km
x ------ 1,8km
x=1,8*0,4 / 0,574
x= ok. 1,25 s

Zad.4
1,25 m3 powietrza ------ 262,5 dm3 tlenu
5,4 m3 powietrza ------ x
x=262,5*5,4 / 1,25
x=1134 dm3
Odp. 5,4 m3 powietrza zawiera 1134 dm3 tlenu.

1,25 m3 powietrza ------ 262,5 dm3 tlenu
x ------ 315 dm3 tleu
x= 1,25 * 315 / 262,5
x= 1,5 m3