1. Wpisz do tabeli nazwy organizmów żyjących w stepie. Po trzy przykłady:
Rośliny stepu, owady stepu, ptaki drapieżne stepu, niewielkie ssaki(gryzonie)stepu, duże ssaki roślinożerne stepu, ssaki drapieżne stepu.

Błagam mam to na jutro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T20:36:29+01:00
Rośliny stepu:
-trawy,
-sasanka,
-wrotycz.
Owady stepu:
-termity,
-mrówki,
-szarańcza.
Ptaki drapieżne:
-sokół,
-orzeł,
-myszołów.
Gryzonie stepu:
-świstak,
-nornik,
-suseł,
-nieświszczuk.
Ssaki roślinożerne stepu:
-dzikie konie,
-gazele,
-suhaki
Ssaki drapieżne stepu:
-stepowe lisy,
-wilki.
374 3 374