Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-29T16:09:20+01:00
Apodyktyczny narzucający swoje zdanie, nie znoszący sprzeciwu, arbitralny; stanowczy; filoz. sąd logicznie konieczny (oczywisty a. wynikający z przesłanek); por. (log.) asertoryczny, problematyczny.


Etym. - gr. apodiktikós 'wykazujący; dowodzący' od apodeíknynai 'po-, wykazywać'; zob. apo-; deíknynai 'pokazywać'; por. polisa
cyniczny

1. będący wyrazem czyjegoś cynizmu, drwiący, sarkastyczny


2. lekceważący panujące obyczaje i uznane wartości


3. o poglądach filozoficznych: zgodny z teorią starożytnego cynizmu greckiego

2009-10-29T16:10:50+01:00
A) apodyktyczny narzucający swoje zdanie, nie znoszący sprzeciwu,
b) będący wyrazem czyjegoś cynizmu, drwiący, sarkastyczny,
lekceważący panujące obyczaje i uznane wartości,
o poglądach filozoficznych: zgodny z teorią starożytnego cynizmu greckiego
c) umiejący się właściwie, pięknie wysłowić
d) ślepo oddany komuś, czemuś; zaślepiony, zagorzały, zaciekły
e) łatwo popadający w stan zachwytu, uwielbienia; przesadny w czynach i słowach.
f) postawa nacechowana innością, wymyślnością zachowań, poglądów, gestów, ubioru. Ekscentryzm przejawia się głównie u różnego typu artystów, bogaczy, arystokratów.
g) taki, który wywiera wpływ na innych ludzi; posiadający autorytet
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T16:12:57+01:00
Apodektyczny- narzucający swoje zdanie
cyniczny-drwiący, szyderczy, sarkastyczny, pozbawiony szacunku, bezczelny, arogancki
elokwentny-umiejętność łatwego i przekonywającego wysławiania się
fanatyczny-ślepo oddany komuś, czemuś; zaślepiony, zagorzały, zaciekły
egzaltowany-łatwo popadający w stan zachwytu, uwielbienia; przesadny w czynach i słowach.
ekscentryczny- dziwaczny, odbiegający od normy, ekstrawagancki
charyzmatyczny-taki, który wywiera wpływ na innych ludzi; posiadający autorytet
1 4 1