Ułóż równania reakcji otrzymywania:
a) mrówczanu metylu
b) palmitynianu sodu
c) octanu etylu
d) stearynianu sodu
oraz zobojętniania (forma cząsteczkowa i jonowa)
e) kwasu fosforowego(V) zasadą potasową
f) kwasu siarkowego(IV) zasadą sodową
równania reakcji strącania osadów (forma cząsteczkowa i jonowa)
g) siarczan (IV) sodu + azotan(V)srebra
h) fosforan (V) potasu + chlorek magnezu

2

Odpowiedzi

2010-03-24T22:17:32+01:00
A) HCOOH + CH3OH -> HCOO-CH3 + H2O
b) 2C15H31COOH + 2Na -> 2 C15H31COONa + H2
c) CH3-COOH + CH3-CH2OH -> CH3COO-CH2-CH3 + H2O
d) 2C17H35COOH + 2Na -> 2C17H35COONa + H2
e) H3PO4 + 3KOH -> K3PO4 + 3H2O
f) H2SO3 + 2NaOH -> Na2SO3 + 2H2O
g) Na2S + 2AgNO3 -> Ag2S + 2NaNO3
2Na+ + S2- + 2Ag+ + 2NO3- -> AG2S + 2Na+ + 2NO3-
2Ag+ + S2- -> Ag2S
h) 2K3PO4 + 3MgCl2 -> Mg3(PO4)2 + 6KCl
6K+ + 2PO4 3- + 3Mg2+ + 6Cl- -> Mg3(PO4)2 + 6K+ + 6Cl-
3Mg2+ + 2PO4 3- -> Mg3(PO4)2
1 1 1
2010-03-24T22:53:12+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) HCOOH + CH3OH---->HCOOCH3 + H2O
b) 2C15H31COOH + 2Na---->2C15H31COONa + H2
c) CH3COOH + C2H5OH---->CH3COOC2H5 + H2O
d) 2C17H35COOH + 2Na---->2C17H35COONa + H2
e) H3PO4 + 3KOH---->K3PO4 + 3H2O
3H(+) + PO4(3-) + 3K(+) + 3OH(-)---->3K(+) + PO4(3-) + 3H2O
3H(+) + 3OH(-)---->3H2O
f) H2SO3 + 2NaOH---->Na2SO3 + 2H2O
2H(+) + SO3(2-) + 2Na(+) + 2OH(-)---->2Na(+) + SO3(2-) + 2H2O
2H(+) + 2OH(-)---->2H2O
g) Na2S + 2AgNO3---->Ag2S + 2NaNO3
2Na(+) + S(2-) + 2Ag(+) + 2NO3(-)---->Ag2S + 2Na(+) + 2NO3(-)
2Ag(+) + S2(-)--->Ag2S
h) 2K3PO4 + 3MgCl2---->Mg3(PO4)2 + 6KCl
6K(+) + 2PO4(3-) + 3Mg(2+) + 6Cl(-)---> Mg3(PO4)2 + 6K(+) + 6Cl(-)
3Mg(2+) + 2PO(3-)--->Mg3(PO4)2
2 3 2