1.Po 2 przyczyny wojen z rosją, szwecją , turcją, kozakami,
MA BYC WSZYSTKO!!!
2.przejawy słabości polskich w czasach saskich(4)
3.główne załozenia konstytucji 3 maja(5)
4.przyczyny słabości rzeczpospolitej(8)
ma być wszystko...

1

Odpowiedzi

2010-03-24T20:32:08+01:00