Zatytułuj poniższe zdania określeniami ; dyktatura, komunizm, faszyzm. Do których państw się odnoszą te sformułowania ?

a) Ustrój, w którym obywatele nie posiadają podstawowych praw, w tym prawa do posiadania własności.

b) Nieograniczona władza niepodlegająca społecznej kontroli.

c) Ustrój oparty na władzy dyktatorskiej, w którym pozbawiono obywateli podstawowych praw, z wyjątkiem praw do posiadania własności.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T20:16:47+01:00
A)faszyzm
b)komunizm
c)dyktatura
2 2 2