Informacje potrzebne do zadań:
Czy wiesz że...
Obwód Ziemi wynosi około 40 000 km.
Długość promienia Księżyca ma około 1700 km.
Promień Jowisza jest równy 11 promieniem ziemskim, a promień Marsa stanowi 0,53 promienia ziemskiego.
Powierzchnia Europy około 10,05 mln km2, w tym powierzchnia Polski - około 312 tys km2
KORZYSTAJĄC Z POWYŻSZYCH INFORMACJI, OBLICZ:
Zad1. Jaki procent powierzchni Ziemi stanowi Europa?
Zad2. Ile razy pole powierzchni Jowisza jest większe od pola powierzchni Ziemi, a ile razy od pola powierzchni Marsa
Zad3. O ile milionów kilometrów kwadratowych powierzchnia księżyca jest mniejsza od powierzchni Ziemi?
Nie musicie robić każdego zadania jeśli nie umiecie to trudno ale chociaż jedno:) na pewno dam naj:) błagam pomocy!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T01:45:04+01:00
Zad.1]
ziemia:
2πr=40 000km
r=40 000:2π
r= około:6369,43km
powierzchnia ziemi:
4πr²=4×3,14×6369,43²= około 510,066mln km²

510,066mln=100%
10,05mln=x%
....................
x=10,05×100:510,066
x=1,97%
europa to około 1,97% powierzchni ziemi
b]jowisz:
r=11×6369,43km=70 063,73km
z podobieństwa figur:
skala k=11
skala pól k²=11²=121
powierzchnia jowisza jest 121 razy większa od powierzchni ziemi

mars
r=0,53×6369,43=3375,8km
skala k=70 063,73:3375,8=20,75
skala pól k²=20,75²=około 430,5625
jowisz jest około 431 razy większy od marsa
3]
księżyc:
r=1700km

pole=4×3,14×1700²=36,298mln km²

510,066-36,298=473,768mln km² o tyle ziemia jest większa od księżyca
2 4 2