Odpowiedzi

2010-03-24T20:20:55+01:00
3t-11=2t+2
3t-2t=2+11
t=13

5+2u=9-3u
2u+3u=9-5
5u=4 /5
u=0,8

5v-3=4v+2
5v-4v=2+3
v=5
  • SSSJ
  • Początkujący
2010-03-24T20:23:19+01:00
3t-11=2t+2
3t-2t=2+11
1t=13
t=13

5+2u=9-3u
2u+3u=9-5
5u=4 /:5
u=0,8

5+2u=9-3u
2u+3u=9-5
5u=4 /:5
u=0,8

5v-3=4v+2
5v-4v=2+3
1v=5
v=5
Chyba tak.

1 1 1