Odpowiedzi

2009-10-29T16:16:39+01:00
Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata (z wyjątkiem m.in. USA). W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.
Przykłady praw dziecka:
*prawo do życia i rozwoju,
*prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym *pochodzeniu),
*prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
*prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
*prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka *dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
*prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku *rozłączenia z nimi,
*prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
Mam nadzieję że o to chodziło i że wystarczy.