Odpowiedzi

2010-03-24T21:10:43+01:00
Jednym z obowiązków człowieka jest dbałość o poprawność języka własnego narodu. W dalszej częsci mojej wypowiedzi postaram się udowodnic słusznosc stawianej przeze mnie tezy.
Otóz, język w czasach współczesnych i w każdej poprzedniej epoce ma swój zarys, indywidualizm i nieodzownie się zmienia z pokolenia na pokolenie. Musimy pamiętac o tym, by dbac nie tylko o poprawnosc naszego języka, ale i o formę oraz przekaz. W literaturze panuje podział języka, chociażby na gwary tzw. dialekty, które uwidaczniają się w lekturze Bolesława Prusa pt: "Lalka", kiedy to jeden z bohaterów Węgiełek posługuje się typową gwarą, której na innym terytorium w innym państwie nie spotkamy, dlatego jest ona taka szczególna i nazywana indywidualizacją języka. Kolejny bohater z omawianej przeze mnie powieści to jeden ze studentów, który przedstawia wyidealizowany i bardzo fachowy, prawny język. Sytuacja jest o tyle komiczna, że bohater mówi językiem fachowym, a jego wyglad wskazuje na zupełne przeciwieństwo. Zresztą nie tylko wygląd, ale i postawa. Ponadto w literaturze mamy do czynienia z językiem salonowym, który w każdym kraju jest inny, a nie powinnismy się upowszechniac, tylko stanowic odrębnosc, oryginalność. Bardzo ważnym czynnikiem na dbalosc o nasz język są warunki historyczne. Wiele razy byliśmy poddawani germanizacji czy rusyfikacji, ale prawdziwy Polak nie pozwoli sobie na dobrowolne odebranie mu "władzy" do posługiwania się swoim językiem.
Myślę, że przytoczone argumenty potwierdzają słusznosc powyższej mojej tezy, iż moim obowiązkiem oraz rodaków jest powinnosc dbalosci o język.

Good luck :)
5 3 5