Odpowiedzi

2010-03-24T20:23:00+01:00
Jeżeli a ≠ 0, to funkcję f określoną wzorem f(x) = ax2 + bx + c nazywamy funkcją kwadratową.

a, b, c - współczynniki liczbowe funkcji kwadratowej,
Δ = b2 - 4ac - wyróżnik funkcji kwadratowej.

Dziedziną funkcji kwadratowej jest cały zbiór liczb rzeczywistych. Zbiorem wartości funkcji dla a > 0 jest przedział: y∈[-Δ4a,+∞), dla a < 0 przedział y∈(-∞,-Δ4a].

Funkcję kwadratową można zapisać w postaci ogólnej (wielomianowej), kanonicznej lub iloczynowej.
- postać ogólna: f(x) = ax2 + bx + c.
- postać kanoniczna: f(x) = a(x - p)2 + q, gdzie p=-b2a, q=-Δ4a
- postać iloczynowa: f(x) = a(x - x1)(x - x2), gdzie x1, x2 są miejscami zerowymi.


  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T20:23:36+01:00
Funkcja kwadratowa – funkcja wielomianowa drugiego stopnia, tzn. postaci
f(x) = ax2 + bx + c,
gdzie a,b,c są pewnymi stałymi, przy czym a rozne od 0.
Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola.

Pozdrawiam:)
2010-03-24T20:27:17+01:00
Inaczej funkcja wielomianowa to funkcja określona wzorem f(x) = ax2 + bx + c, gdzie a jest liczba
różna od zera