Zadanie 23
w baku samochodu Cinqueconto mieści się 35l benzyny . Samochów ten spala przeciętnie 5,5l na 100km. Jaką odległość można nim przejechać po zatankowaniiu do pełna?


zadanie 24
Pan Leszek i pan Sławek malują kadłub statku. Jak wskazała kontrola jakości, pan Leszek nakłada warstwe farby o grubości 0,12 mm, a pan Sławek 0,15mm. Panu Leszkowi wiadro farby wystarczyło na pomalowanie 75m2(metrów kwadratowych). Jaką powierzchnię pomaluje pan Sławek tą samą ilością farby

1

Odpowiedzi

2010-03-24T21:55:20+01:00
Zad 23
5,5l - 100km
1l = 18,18bo 100:5,5
to na 35 l możemy przejechać
35*18,18=636,3km
odp:na pełnym baku można przejechać 636,3km

zad24
obliczamy pojemność wiadra
V=75m2 * 0,12mm
V=750000cm2 * 0,012cm
V=9000cm3

teraz obliczamy na ile wystarczy wiadro farby panu sławkowi
9000cm3:0,015cm=600000cm2
600000cm2=60m2
odp:panu sławkowi wiadro farby wystarcz na pomalowanie 60m2
3 3 3