Odpowiedzi

2010-03-25T14:26:11+01:00
Reforma wojskowo - skarbowa
- Zwiększenie liczebności armii do 100 tysięcy
- armia miała być finansowana z dodatkowego podatku płatnego przez najbogatszych
Ustawa o miastach królewskich (1791r.)
- była to odpowiedź na tzw. czarną procesję zorganizowaną przez Jana Dekerta
- mieszczanie mogli nabywać ziemię
- mogli obejmować urzędy
- mogli wspomagać sejm w decyzjach dotyczących miasta
- mieszczanie mogli zostać przyjęci do stanu szlacheckiego
Konstytucja 3 maja 1791r.
- twórcami konstytucji byli: król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki
- była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie
- wprowadzała trójpodział władzy: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą
- ostatecznie zniesiono podział na Koronę i Litwę
- zniesienie Liberum Veto
- zniesiono wolną elekcję wprowadzając dziedziczność tronu
- wprowadzała monarchię konstytucyjną
- znosiła konfederacje
1 1 1