Rozwiąż równania.
a) -3x=2x-10
b) 2x-2=7-x
c) 10=4-2x
d) -(2x-1)=4
e)2(x+1)=x

Ulóz i rowiąż odpowiednie równania.
a) Jaka to liczba, której 12% wynosi 6?
b) Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. Znajdź liczbę y
c) Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143.Znajdź liczbę a.
d) Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1. Znajdź liczbę x.
Rozwiąż równania.
g) 3/4(2-3x)=-6
h) 1/5(x-3)=9-x
i) 0,6+x =x+1
2
Mam nadzieje ze mi pomożecie dam naj

2

Odpowiedzi

2010-03-24T20:33:20+01:00
Rozwiąż równania.
a) -3x=2x-10 /-2x
-5x = -10 /:(-5)
x = 2


b) 2x-2=7-x /+x +2
3x = 9 /:3
x = 3


c) 10=4-2x
2x = -6 /:2
x = -3


d) -(2x-1)=4
-2x+1 = 4
-2x = 3 /:(-2)
x = -1,5


e)2(x+1)=x
2x+1 = x /-x -1
x = -1


Ulóz i rowiąż odpowiednie równania.
a) Jaka to liczba, której 12% wynosi 6?
x*0,12 = 6 /:0,12
x = 50

b) Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. Znajdź liczbę y
y-0,14y = 40,42
0,86y = 40,42 /:0,86
y = 47

c) Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143.Znajdź liczbę a.
1,1a = 143 /:1,1
a = 130

d) Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1. Znajdź liczbę x.
x+1,10x = 23,1
2,1x = 23,1
x = 11

Rozwiąż równania.
g) 3/4(2-3x)=-6
6/4-9/4x = -6
-2,25x = -4,5
x = 2


h) 1/5(x-3)=9-x
1/5x-3/5 = 9-x
6/5x = 48/9
x = 48/9*5/6
x = 40/9
x = 6 i 4/9


i) 0,6+x =x+1
brak rozwiązań
1 5 1
2010-03-24T20:36:39+01:00
Rozwiąż równania.
a) -3x=2x-10
-3x-2x=-10
-5x=-10________/:(-5)
x=2

b) 2x-2=7-x
2x+x=7+2
3x=9______/:3
x=9

c) 10=4-2x
2x=4-10
2x=-6_______/:2
x=-3

d) -(2x-1)=4
-2x+1=4
-2x=4-1
-2x=3________/:(-2)
x=-1,5

e)2(x+1)=x
2x+2=x
2x-x=-2
x=-2

Ulóz i rowiąż odpowiednie równania.
a) 0,12x=6________/:0,12
x=50

b) 0,86y= 40,42_________/:0,86
y=47

c)1,1a=143_______/:1,1
a=130

d) 2,1x=23,1________/:2,1
x=11

te równania niżej zapisane są dobre te co napisał użytkownik przed de mną ma błędy w swoich.
Rozwiąż równania.
g) 3/4(2-3x)=-6____/*4
3(2-3x)=-24
6-9x=-24
-9x=-24-6
-9x=-30_____/:(-9)
x=3,33(3)

h) 1/5(x-3)=9-x______/*5
x-3=45-5x
x+5x=45+3
6x=48_______/:6
x=8

i) 0,6+x =x+1
x-x=1-0,6
0≠0,4
L≠P