W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45m3 ziemi, z której usypano kopiec w kształcie stożka. jego pole podstawy jest równe 54m3. oblicz wysokość kopca, pamiętająć, że objętość stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokości.Zapisz obliczenia. Proszę pilne

1

Odpowiedzi

2010-03-24T20:25:32+01:00
Pole podstawy=54m²
v=45m³
v=⅓×54h
45=18h
h=45:18
h=2,5m=wysokosc stożka, czyli kopca