Trzeba to przetłumaczyć na język rosyjski;potem mieliśmy lekcję jezyka rosyjskiego. 1.ania napisala na tablicy datę i temat nowej lekcji. 2.pani nauczycielka poprosiła nas o otworzenie podręczników i zeszytów.3.uczyliśmy się nowych słów.4.czytaliśmy wierszyki i dialogi .5.po lekcji była przerwa na której zjadłem kanapkę.6.otem były jeszcze inne lekcjie.7.do domu wruciłem o 13;30

1

Odpowiedzi

2010-03-24T20:27:40+01:00
1 Анна пишет на доске и даты, на новый урок. 2 Дама учитель спросил нас, чтобы открыть учебники и тетради. 3 мы узнали новые слова. 4. Мы читали стихи и диалоги .5. После урока был перерыв, где я ел бутерброд. 6. Мелкое золото и другие уроки 7. Я вернулся домой 13, 30