Zad1.
4,8% liczby x jest równe 48.6. ile x jest równe?
zad2.
jeśli A=<-8,12>i B=(0.20),to różnica A/B jakim jest przedziałem?
zad3.
zbiór wszystkich liczb x , których odległość od liczby 7 na osi liczbowej jest nie mniejsza niż 4,jaka to nierówność?

1

Odpowiedzi

2009-10-29T16:23:30+01:00
Zadanie 1

o,o45x=48,6
x= 48,6: 0,045
x=1080

zadanie 2

A\ B = <-8;0> przedział domknięty obustronnie, gdyż liczba 0 nie należy do przedziału (0;20)

zadanie 3

nie mniejsza to znaczy większa lub równa