Błagam o pomoc!! To na jutro!


1. uzupelnij zdania:

a) w czasteczce azotu N2 wystepuje wiazanie ______________________ , gdyz _________________________________________.
b) w czasteczce bromowodoru HBr wystepuje wiazanie___________________ , gdyz ________________________________________ .

2. przypisz podane wzory do odpowiednich wiazan:

wzory: Br2, MgCl2, H2, CO2, O2, F2, NaBr, H2S, S2, NH3, KCl

wiazania:

wiazanie jonowe:

wiazanie konwalencyjne nispolaryzowane:

wiazanie spolayzowane:

2

Odpowiedzi

2010-03-24T20:38:38+01:00
Odp.1
a) wiązanie kowalencyjne,gdyż różnica elektroujemności wynosi 0.
b) kowalencyjne spolaryzowane,gdyż różnica elektroujemności jest mniejsza od 1,5.
Odp.2
-wiązanie jonowe-MgCl2,NaBr,KCl;
-wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane-Br2,H2,O2,F2;
-wiązanie spolaryzowane-CO2,H2S,NH3.
1 5 1
2010-03-24T20:40:39+01:00
1.a) w cząsteczce azotu N2 występuje wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, gdyż atomy łącza się za pomocą
wspólnych par elektronowych, które nie są przesunięte w stronę żadnego z atomów.
b) w cząsteczce bromowodoru HBr występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, gdyż wspólna para elektronowa
jest przesunięta w stronę pierwiastka chemicznego o większej zdolności przyjmowania elektronów.


2.
MgCl2 NaBr, H2S, NH3, KCl
wiazanie jonowe: MgCl2, NaBr, KCl;

wiazanie konwalencyjne nispolaryzowane: O2, F2, S2, H2, Br2;

wiazanie spolayzowane: CO2, H2S, NH3.