Wygrałaś w milionerach milion złotych. Postanawiasz cała kwotę wpłacić do banku, na lokatę terminową, na okres 1 roku. Odwiedź w naszym mieście 3 dowolne banki i dowiedz się jakie oprocentowanie lokat oferuje każdy z banków. Która oferta jest korzystniejsza? Jaki procent kapitału stanowią Twoje odsetki? Jakie konsekfencje finansowe poniesiesz, jeśli zerwiesz umowę lokaty po 9 miesiącach?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T14:41:50+01:00
Bank
1 000 000*(1+7%)=1 000 000*(1+0,07)=1 000 000*1,07=1 070 000
1 070 000-1 000 000=70 000 odsetki
70 000-0,2*70 000=70 000-14 000 = 56 000 po odliczeniu podatku

Eurobank
1 000 000*(1+6,9%)=1 000 000 *(1+0,069)=1 000 000*1,069=1 069 000
1 069 000-1 000 000=69 000 odsetki
69 000-0,2*69 000=69 000-13 800=55 200 po odliczeniu podatku

Bank PKO
1 000 000*(1+4,6%)=1 000 000*(1+0,046)=1 000 000*1,046=1 046 000
1 046 000-1 000 000 = 46 000 odsetki
46 000-0,2*46 000=46 000-9 200=36 800 po odliczeniu podatku

Najkorzystniejsza jest oferta pierwszego Banku.
56 000/1 070 000*100%=5,23% <<odsetki całego kapitału

1 000 000*(1+7%*3/4)=1 000 000*(1+0,07*3/4)=1 000 000*1,0525=1 052 500
1 052 500-1 000 000 = 52 500
52 500*0,2*52 500=52 500-10 500=42 000
56 000-42 000=14 000
Przy zerwaniu lokaty po 9 miesiącach traci się 14 000 złotych.