Odpowiedzi

2010-03-26T15:24:05+01:00

Cała akcja nosiła nazwę "Burza", powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i zostało stłumione w październiku 1944. Bez żadnej pomocy z zewnątrz walczyli z Niemcami, walczyli z wielkim zapałem, by uczynić Polskę wolną, stanęli do walki praktycznie bez żadnego uzbrojenia, wszystko co posiadali było zdobyte. Niemcy po zakończeniu powstania przyznawali, że "oni walczyli lepiej niż my" (Powstańcy walczyli lepiej niż jednostki niemieckie). Polacy próbowali uciekać kanałami na tereny zajęte przez Związek Radziecki licząc na ich pomoc lecz jednak pomimo pomocy zostali wyłapani i zamknięci w więzieniach (wielu zginęło uciekając kanałami), po wojnie ZSRR mieszając historią, przedstawiono ich jako bandytów i terrorystów.

;)
6 3 6