1.Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie rubryki informacje dotyczące przebiegu fotosyntezy i jej znaczenie
Charakterystyka | Fotosynteza
Substraty |
Zasadnicze etapy |
Warunki przebiegu |
Znaczenie dla organizmu, |
który przeprowadza fotosyntezę |
Znaczenie fotosyntezy dla organizmów
nieprzeprowadzających tego procesu

2. Zad2s71 Klasa 1 gimnazjum ćwiczenie nowa era!!!
3. Przyporządkuj wymienione niżej procesy oznaczone literami odpowiednim fazom fotosyntezy.
a) wytwarzanie tlenu
b)Wiązanie dwutlenku węgla
c) zużywanie siły asymilacyjnej
d)produkcja glukozy
e)pochłanianie energii świetlnej
f)wytwarzanie siły asymilacyjnej

Faza fotosyntezy zależnej od światła | Faza fotosyntezy
| niezależna od światła
|

4. Przyporządkuj każdej z wymienionych niżej roślin charakterystyczny dla niej sposób rozmnażania wegetywnego.
Rośliny: Sposób:
1poziomka a)fragmentacjaciała
2moczarka b) rozmnóżki
3żyworudka c) przekształcone pędy

5. Uzupełnij stwierdzenia, wpisując odpowiednie nazwy roślin, wybrane spośród wymienionych niżej. UWAGA!: Do niektórych stwierdzeń należy przyporządkować więcej niż jedną roslinę.
(sosna, płonnik, narecznica, tulipan)
wykształca kwiaty ....................................................
w cyklu rozwojowym tej rosliny dominuje gametofit ...........
wytwarza owoce .....................................................
rozprzestrzenia się za pomocą zarodników .......................
do zapłodnienia potrzebuje wody ..................................

Wszystkie te zadania w podręczniku dla klasy 1 gimnazjum nowej ery na stronie 71-72
Proszę o szybkie rozwiązanie !!!!!!!!!!!!!
Pilne!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T10:04:39+01:00
Zad1/71
substraty-woda,dwutlenek węgla(IV)
produkty-glukoza,tlen
warunki przebiegu-światło i chlorofil
znaczenie dla org.który przeprowadza fotosyntezę-do utrzymania właściwej ilości gazów w powietrzu
zad2/71
*Wjakim celu ....-wodę wapienną dodano, by wykazać obecność dwutlenku węgla
*dlaczego woda....-woda wapienna mętnieje dopiero w nocy,gdyż wtedy dominuje proces oddychania kom.,podczas którego wydalany jest dwutlenek węgla.
zad3
Faza fotosyntezy zależna od światła-f,a,e
Faza fotosyntezy niezależna od światła-b,d,c
zad4
poziomka-przekształcone pędy
moczarka-fragmentacja ciała
żyworódka-rozmnóżki
zad5/72
*wykształca kwiaty-sosna ,tulipan
*w cyklu...-płonnik,narecznica
*wytwarza owoce-sosna,tulipan
*rozprzeszczenia się ....narecznica,płonnik
*do zapłodnienia potrzebuje wody-narecznica,płonnik.
9 3 9