UWAGA! PILNE!
Proszę o rozwiązanie następujących zadań ;)

1.Podaj liczbę atomów poszczególnych pierwiastków oraz łączną liczbę pierwiastków wchodzących w skład 3 cząsteczek gliceryny.
2. Oblicz w jakim stosunku masowym (wagowym) są połączone pierwiastki w cząsteczce metanolu.
3. Zapisz równanie reakcji spalania cynku w tlenie.
4. Zapisz reakcję zobojętniania kwasu siarkowego (VI) zasadą potasową (zapis cząsteczkowy i jonowy)


1

Odpowiedzi

2010-03-24T20:54:06+01:00
Odp.
3C3H5(OH)3;
9 atomów C;24 atomy H;9 atomów O,razem 42 atomy;
Zad.2
Metanol-CH3OH;
M CH3OH=12[g/mol]+16[g/mol]+4*1[g/mol]=32[g/mol];
(mC)/mO=12/16=3/4;
mC/mH=12/4=3/1;
mO/mH=16/4=4/1.
Zad.3
2Zn+O2=2ZnO.
Zad.4
H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O;
jonowo:
2H(+)+SO4(2-)+2K(+)+2OH(-)=2K(+)+SO4(2-)+2H2O;
2H(+)+2OH(-)=2H2O.