Odpowiedzi

2010-03-24T20:41:41+01:00
Oczekiwania wobec mojej wspólnoty ;pomoc w sytuacjach krytycznych . Nie chodzi tutaj o pomoc materialną ale o pomoc duchową. Wrażliwość na krzywdę innych ludzi, chęć niesienia pomocy innym. moje marzenia chęć osiągnięcia szczęścia wiecznego , gdzie życie nasze będzie bez trosk i kłopotów ale pod względem zaawansowania technologicznego będzie podobne do dzisiejszych czasów.