Oblicz, z jakim przyśpieszeniem będzie się porószać ciało:
a) o masie 4kg pod działąniem siły 10 N
b) o masie 10 kg pod dzałaniem siły 5 N
c) o masie 3t pod dizałaniem siły 50kN

Oblicz jaka siła jest potrzebna aby ciało o masie m mogło rozinąć przyśpieszenie a :
a) m =2kg,a=8ms'
b) m= 500g, a = 30ms2'
c) m =60dag,a=5cms2'
d) m =750g,a=16ms2'

1

Odpowiedzi

2010-03-24T20:54:20+01:00
Oblicz, z jakim przyśpieszeniem będzie się poruszać ciało:
a) o masie 4kg pod działaniem siły 10 N
a = F/m
a = 10N/4kg
a = 2,5 m/s2

b) o masie 10 kg pod działaniem siły 5 N
a = F/m
a = 5N/10kg
a = 0,5 m/s2

c) o masie 3t pod działaniem siły 50kN
3t = 3000kg
50 kN = 50 000N
a = F/m
a = 50000N/3000kg
a = 16 i 2/3 m/s2

Oblicz jaka siła jest potrzebna aby ciało o masie m mogło rozinąć przyśpieszenie a :
a) m =2kg,a=8ms'
F = m*a
F = 2kg * 8 m/s2
F = 16 N

b) m= 500g, a = 30ms2'
500g = 0,5kg
F = a*m
F = 0,5kg * 30m/s2
F = 15N

c) m =60dag,a=5cms2'
60 dag = 0,6kg
5cm/s2 = 0,05m/s2
F = m*a
F = 0,6kg * 0,05m/s2
F = 0,03N

d) m =750g,a=16ms2'
750g = 0,75kg
F = m*a
F = 0,75kg * 16m/s2
F = 12 N
64 4 64
Te gwiazdki to znaczą razy?
Dziękuję :)
Tak, gwiazdki * oznacza razy :)