Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T20:40:00+01:00
Głowne postanowienia Konstytucji # maja 1791r.
- Zniesienie podziału Rzeczpospolitej na Koronę i Litwę
- Wprowadzenie ustroju monarchi
-Wprowadzenie przedstawicieli miast do sejmu
- Powołanie rządu zwanego Strażą Praw na czele którego stał król
-Zniesienie liberum veto
-Wprowadzenie głosowania większoscią głosów podczas sejmu
- Likwidacja wolnej elekcji- wprowadzenie dziedziczności tronu
-Ochrona prawna chłopów
2010-03-24T20:41:19+01:00
Skorzystano z małej liczby sejmujących w Warszawie (182) i zapewniwszy sobie z góry poparcie ok. 100 posłów działano przez zaskoczenie.
2010-03-24T20:45:17+01:00
Polska krajem katolickim, ale tolerancyjnym wobec innych wyznań,
-zniesienie wolnej elekcji,
-ustanowienie monarchii dziedzicznej,
-zniesienie liberum veto,
-wprowadzenie trójpodziału władzy,
-ustanowienie armii narodowej w sile 100 tys. żołnierzy,
-włączenie chłopów polskich w zakres jurysdykcji królewskiej,
-ustanowienie praw dotyczących miast - mieszczanie mieli prawa polityczne, prawo do posiadania ziemi, korzystne warunki rozwoju osadnictwa żydowskiego