Odpowiedzi

2010-03-24T20:48:25+01:00
Podstawą gospodarki energetycznej komórki jest mała cząsteczka nazywana w skrócie ATP. Ten powszechnie uzywany skrót pochodzi od trudnej do zapamietania nazwy: adenozynotrifosforan.
Energia produkowana jest zatrzymana właśnie w ATP. Z kolei wszystkie wymagające energii reakcje i procesy korzystają z zasobów energii, które są w niej zgromadzone. ATP jest przenosnikiem energii. Cząsteczka ATP jest podobna do jednego z nukleotydów wchodzących w skład kwasów nukleidowych. Tworzą ją : zasada azotowa, cukier oraz reszty kwasu fosforowego.
17 3 17
2010-03-24T21:17:50+01:00
Jest to uniwersalny przenośnik enegrii w komórce

*magazynuje on energię w postaci wiązań wysokoenergetycznych

* w cząsteczce ATP ma trzy reszty fosforowe

* hydroliza ATP jest wykorzystywana do przebiegu reakcji endoerergicznych
8 3 8