Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T16:30:34+01:00
Dział Mienia Skarbu Państwa realizuje zadania w zakresie:

1. Stanowiska ds. mienia zabużańskiego, gospodarstw rolnych oraz ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa.
* Udzielanie Wojewodom informacji o stanie realizacji uprawnień zabużańskich przez wskazane przez Wojewodów osoby,
* Wydawanie zaświadczeń o pracy lub posiadaniu gospodarstwa rolnego,
* Uzupełnianie i aktualizowanie danych ewidencji Skarbu Państwa prowadzonej przez Wydział Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa, Dział Mienia Skarbu Państwa
2. Stanowisko ds. eksploatacji
* Zawieranie i wypowiadanie umów dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia,
* Zawieranie umów na reklamę,
* Obciążanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa,
* Uzgadnianie inwestycji liniowych i wyrażanie zgody na ich realizację
* Porządkowanie nieruchomości Skarbu Państw
3. Stanowisko ds. zakładania ksiąg wieczystych
4. Zespół do obsługi użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.
* Naliczanie opłat,
* Aktualizacja opłat,
* Wypowiadanie stawki %,
* Określanie stawki % i ustalanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
* Udzielanie bonifikat z tytułu niskich dochodów,
* Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
5. Zespół do obsługi trwałego zarządu.
* Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu,
* Aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu,
* Ustalanie stawki % i opłat rocznych,
* Zmiana stawki %,
* Wyrażanie zgody na najem, dzierżawę nieruchomości oddanych w trwały zarząd,
* Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
6. Zespół ds. wywłaszczeń, zwrotów nieruchomości i ustalania odszkodowań.
* Wydawanie decyzji o wywłaszczeniu,
* Wydawanie decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości,
* Wydawanie decyzji o odszkodowaniu za grunty zajęte pod drogi,
* Wydawanie decyzji o odszkodowaniu za drogi powstałe w wyniku podziału,
* Wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
7. Stanowisko do obsługi nieruchomości Skarbu Państwa wymagających ustanowienia licencjowanego zarządcy.
* Prowadzenie czynności mających na celu wyłanianie zarządcy,
* Nadzór nad działaniami zarządcy,
* Zatwierdzanie i rozliczanie koniecznych remontów,
* Pozyskiwanie dotacji na ww. zadania,
* Przygotowywanie umów najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych,
* Wnioskowanie o wszczęcie postępowań sądowych (windykacje i eksmisje).
8. Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości.
* Regulacja stanów prawnych,
* Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
* Dosprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
* Porządkowanie i dokumentowanie stanów prawnych nieruchomości,
* Zamiana nieruchomości Skarbu Państwa.
2009-10-29T18:03:33+01:00
Skarb państwa zajmuje sie prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych oraz ich nadzorem a taże reprezentacją w radach nadzorczych.Zajmuje się także ochroną majątku i interesów
2009-10-29T19:30:24+01:00
Skarb państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych jednostek gospodarczych będących osobami prawnymi samodzielnie gospodarującymi częścią mienia ogólnonarodowego (są to np. przedsiębiorstwa państwowe i spółki skarbu państwa), podobnie jak one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania skarbu państwa. Skarb państwa odpowiada głównie za jednostki budżetowe.