POMOCY!!!
PRZETŁUMACZYSZ?
PROSZĘ..!

The city is a lot of pilgrims.
We talk all the native language.
The differences between us and the Jews are large.
What does it mean to be alone?
Similarity with the loneliness and joy are considerably large.Możecie przetłumaczyć? :)
proszę..:)

3

Odpowiedzi

2010-03-24T20:46:53+01:00
W mieście jest dużo pielgrzymów.
Rozmawiamy we wszystkich język.
Różnice między nami a Żydami są duże.
Co to znaczy być samotnym?
Podobieństwo z samotności i radości, są znacznie duże
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T20:48:03+01:00
The city is a lot of pilgrims.
W mieście jest dużo pielgrzymów.

We talk all the native language.
Rozmawiamy we wszystkich narodowych językach.

The differences between us and the Jews are large.
Różnice między nami a Żydami są duże.

What does it mean to be alone?
Co to znaczy być samotnym?

Similarity with the loneliness and joy are considerably large.
Podobieństwa samotności i radości są znacząco duże.
1 5 1
2010-03-24T20:50:36+01:00
1. Miasto jest pełne pielgrzymów
2. Komunikujemy się wszystkimi rodzinnymi językami (jakoś tak:D )
3. Różnice pomiędzy nami a Żydami są ogromne
4. Co to znaczy być samym?
5. Podobieństwa samotności i radości są znaczaco duże
1 5 1