1.do kubła w kształcie walca o promieniu podstawy 18cm wypełnionego wodą wpadła śnieżna kula o średnicy 10cm. o ile cm podniesie się poziom wody? odpowiedź ma być ze o; 0,5cm
2. do kubka w kształcie walca o wysokości 9cm i średnicy 8cm, napełniono do 2|3(-ułamek,) wysokości kawą, wrzucono 3 kulki lodów o promieniu 1cm. o ile podniesie się poziom kawy?
ile kulek lodu można jeszcze rzucić? odpowiedź ma być że; 0,25cm sie podniesie, a 33 kulki można wrzucić.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T21:23:03+01:00
1]
r=18cm
średnica=10cm
r=5cm
v kuli=4/3πr³=4/3π×5³=500/3πcm³

v walca=πr²h
500/3π=π×18²h
h=500/3:324
h=500/972
h= około 0,51cm
woda podniesie się o około 0,5cm
zad.2]
walec:
h=9cm
średnica=8cm
r=4cm

⅔h=⅔×9=6cm
v kubka:πr²h=π×4²×9=144πcm²
v kawy=π×4²×6=96π
ilosć wolnego miejsca:144π-96π=48πcm³

kulka:
r=1cm
v 3 kulek=3×⁴/₃πr³=4π×1³=4πcm³
v 1 kulki:⅓×4π=⁴/₃π
4π=π×4²h
h=4:16
h=0,25cm
o tyle podniesie sie poziom kawy

kawa + kulki=96π+4π=100π
wolne miejsce:144π-100π=44π

ilosć kulek, które jeszcze można wrzucić:
44π:⁴/₃π=33
2 5 2