Odpowiedzi

2010-03-24T21:17:45+01:00
Zobacz tu http://mateusz.pl/mt/jsz/jsz-mo.htm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T22:00:29+01:00
Odejście Jana Pawła II pozostawiło do zagospodarowania rozległe pole pamięci po Człowieku, który zostawił w każdym, kto się z nim zetknął w jakikolwiek sposób, niezatarte wspomnienie.

Poniższe analizy są próbą ukazania wykładu Jana Pawła II na temat miłości oblubieńczej, która przechodząc sobie właściwe etapy rozwoju, prowadzi do jedności dwojga tak, że oboje stają się jednym ciałem – jak było „na początku” wzajemnym darem dla siebie, którego fundamentem jest miłość.

Podjęta refleksja teologiczna prowadzi nas przez bogactwo źródeł myśli Jana Pawła II, w skład których wchodzą zarówno materiały o treści teologicznej, jak i poezje i dramaty, które stanowią swoiste dopełnienie doktrynalnego wykładu zawartego w oficjalnym nauczaniu Jana Pawła II. Analiza tych wszystkich treści pozwoli na ukazanie sensu ludzkiej miłości, jej istoty i form działania, ale także skonfrontowania treści wypowiedzi papieskich z dzisiejszą rzeczywistością. Młode bowiem pokolenie wydaje się być dość dalekie w swoim rozumieniu miłości od tegoż ideału zostawionego nam w spadku przez Papieża. Stąd też tym bardziej palącym wydaje się podjęcie tych zagadnień, nie tylko w hołdzie Wielkiemu Rodakowi, ale także w celu ukazania właściwego obrazu i miejsca miłości w życiu każdego człowieka.