Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-29T16:32:52+01:00
„Socjologia jest nauką społeczną, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich. Do podstawowych przedmiotów analiz socjologicznych zalicza się m. in. procesy i zjawiska zachodzące w obrębie rzeczywistości społecznej, wszelkie przejawy i formy życia społecznego, struktury społeczne, zbiorowości, układy interakcji społecznych, traktowanych jako czynnik konstytucyjny i podtrzymujący istnienie grup społecznych itp.; często do zadań socjologii zalicza się także prowadzenie teoretycznych analiz dotyczących ontologicznych podstaw nauki oraz formułowanie i odkrywanie podstawowych prawidłowości rządzących zmianą i rozwojem społecznym. K.Olechnicki, P.Załęcki /1999/ „Słownik socjologiczny”
W powyższej definicji można wyróżnić następujące części składowe: definiendum, czyli człon określany (w tym przykładzie to wyraz „socjologia”); definiens, inaczej człon określający (tutaj to „nauką społeczną...”) oraz funktor, słowo łączące definiendum i definies w ramach jednej definicji (w omawianym przypadku, to wyraz „jest”).
W omawianej definicji wyróżnić można konotację, czyli treść charakterystyczną dla danej nazwy, czyli: „nauka społeczna, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich” oraz denotację (zakres nazwy), tutaj np.: „wszelkie przejawy i formy życia społecznego, struktury społeczne, zbiorowości...”
Pierwszy człon definicji: „Socjologia jest nauką społeczną, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich”, to definicja klasyczna. Dalsza część, to definicja opisowa.
Rodzaj najbliższy, czyli nazwa podająca klasę, w której zawiera się zakres definiowanego wyrazy, to: „nauka społeczna”. Natomiast różnica gatunkowa, wskazująca na to, co wyróżnia definiowane pojęcie spośród elementów klasy nadrzędnej, to: „której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich”. Rodzaj najbliższy i różnica gatunkowa składają się na definiens, a ich występowanie, to cecha definicji klasycznej.
2 1 2
2009-10-29T16:42:54+01:00
Osoba, którą opiszę to Zenek.
Zenek jest wysoki, umięśniony. Ma błękitne oczy i blond włosy. Jest ciemnej karnacji, ma śnieżnobiały uśmiech.
Zenek jest 13-latkiem. Ma wielkie poczucie humoru. Cechuje go wesołość, kulturalność, uprzejmość, pomocność, opiekuńczość,mądrość, rozsądek, odwaga, przyjacielstwo oraz wiele innych dobrych cech. Zenek zawsze stara się pomóc, szanuje innych ludzi.
Bardzo go lubię, ponieweaż nigdy mnie nie zawiódł.