Odpowiedzi

2010-03-24T21:23:55+01:00
1.Rosnące w siłę imperium perskie po opanowaniu państwa Krezusa dążyło do zdobycia wybrzeża Azji Mniejszej, które zamieszkane było przez Greków. Miało do tego podstawy "prawne" bowiem, Krezus podporządkował sobie wcześniej te tereny, ponadto istnienie wolnych polis w pobliżu stolicy satrapii lidyjskiej, Sardes było niebezpieczne ze względu na możliwość wybuchu buntów wśród podległych ludów. Miasta te podporządkowały się władcy perskiemu, przede wszystkim ze względów ekonomicznych, bowiem handel z Egiptem był w tym czasie bardzo rozwinięty, a Egipt od najazdu Kambizesa w 526 r. p.n.e. wchodził w skład państwa perskiego, co mogłoby utrudnić wymianę handlową w przypadku obrony wolności.
2.Na Grecję wciąż najeżdżali Persowie, więc Hellada była bardzo osłabiona.
3.Aleksander zmarł w wieku 33 lat. Oficerowie armii macedońskiej odsunęli od udziału w rządach arystokrację perską, a następnie rozpoczęli walkę o władzę. Stworzone przez Aleksandra wielkie imperium rozpadło się na kilka państw, zwanych monarchiami hellenistycznymi. Rządzili nimi wodzowie Aleksandra. Ostatecznie ukształtowały się trzy ważne ośrodki władzy: królestwo Macedonii, królestwo Seleukidów w Azji oraz Egipt pod rządami dynastii Ptolemeuszy. W ciągu I i II w p.n.e. królestwa te zostały podbite przez Rzym.