Odpowiedzi

2010-03-24T21:51:11+01:00
Ekonomiczne
-wytwarzanie środków produkcji i konsumpcji
-wytwarzanie dochodu narodowego
-pobudzanie rozwoju innych działów gospodarki narodowej
-dostarczanie miejsc pracy
społeczne
-podnoszenie stopy życiowej ludności
-koncentracja ludnosci o określonym wykształceniu i statusie społecznym
-pprzyśpieszenie rozwoju technicznego społeczeństw
-przyspieszenie procesow urbanizacji
przestrzenne
--zmiana środowiska naturalnego
-rozwój antroposfery
-przemieszczanie ludnosci ,przepływ towarów i informacji

żródło;Vademecum matura 2009 geografia