Rozwiąż równanie (z wykorzystaniem delty)
a)12x+7=21x² wynik powininen wyjsc x1=6-√183 /21 oraz x2=6+√183/21
b)½x²-10=6x wynik powinien wyjść x1= 6-2√14 oraz x2=6+2√14
c)x-3/x=5-x/x+1 wynik powinien wyjść x1=7-√73/4 oraz
x2=7+√73/4
d)x/3x-2=3x-2/x+4 wynik powinien wyjść x1=2+√2/2 oraz 2-√2/2
/ <- kreska ulamkowa. Prosze o dokladne wyliczenie zadan jesli mozna.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T21:48:28+01:00
A)
-21x2+12x+7=0
d=144--4*(-21)*7=732 √d=2√183
x1=(-12-2√183)/-42=[-2(6+√183)]/-42=6+√183/21
x2=(-12+2√183)/-42=6-√183/21

b)
0.5x2-6x-10=0/*2
x2-12x-20=0
d=144+80=224 √d=4√14
x1=12-4√14/2=6-2√14
x2=6+2√12

c) na proporcje
(x-3)(x+1)=x(5-x)
x2+x-3x-x=5x-x2
2x2-7x-3=0
d=49+2=73
x1=7-√73/4
x2=7+√73/4

d)
z proporcji

x(x+4)=(3x-2)do kwadratu
x2+4x=9x2-12x+4
-7x2+16x-4=0
d=256 √d = 16


d- delta

:)