1) Napisz po 5 równań reakcji za pomocą których można otrzymać:
A) ortofosforan (V) wapnia,
B) azotan (V) żelaza (III).

2) Napisz po 4 równania reakcji za pomocą których, można otrzymać:
A) bromek magnezu,
B) siarczek sodu.

3) Napisz po 1 przykładzie otrzymywania:
A) siarczan (VI) amonu
B) azotan (III) amonu
C) jodek amonu

PROSZĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T01:59:20+01:00
1
a) 3Ca + 2H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + 3H2
3CaO + 3H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + 3H2O
3Ca(NO3)2 + 3H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + 6HNO3
3CaCl2 + 2H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + HCl
3CaBr2 + 2Na3PO4 -> Ca3(PO4)2 + 6NaBr

b) 2Fe + 6HNO3 -> 2Fe(NO3)3 + 3H2
Fe2O3 + 6HNO3 -> 2Fe(NO3)3 + 3H2O
FeCl3 + 3HNO3 -> Fe(NO3)3 + 3HCl
FeBr3 + 3NaNO3 -> Fe(NO3)3 + 3NaBr
Fe2(SO4)3 + 3Ca(NO3)2 -> 2Fe(NO3)3 + 3CaSO4

2
a) Mg + Br2 -> MgBr2
MgO + 2HBr -> MgBr2 + H2O
Mg(OH)2 + 2HBr -> MgBr2 + 2H2O
Na(NO3)2+ 2KBr -> MgBr2 + 2KNO3

b) 2Na + S -> Na2S
Na2O H2S -> Na2S + H2O
2NaOH + H2S -> Na2S + 2H2O
2NaCl + BaS -> Na2S + BaCl2

3
a) MgSO4 + 2NH4Cl -> (NH4)2SO4 + MgCl2
b) NaNO3 + NH4Cl -> NH4NO3 + NaCl
c) HI + NH4Cl -> NH4I + HCl