Utwórz negację zdania.Oceń wartość logiczną zdania oraz jego zaprzeczenia.
a) liczba 8 jest kwadratem liczby całkowitej
b) liczba zero należy do zbioru liczb naturalnych
c) suma miar kątów wewnętrznych pięciokąta nie jest równa 540stopni
d) kąt o mierze 100stopni jest kątem ostrym
e) sin2 45stopni = 3/4
f) trójkąt równoramienny ma dwa kąty wewnętrzne równe
g) (sin10stopni + cos 80stopni)2 = 4sin2 10stopni

1

Odpowiedzi

2009-10-30T19:54:22+01:00
Negacja,tzn. ze masz ułozyc zdania zaprzeczajace temu zdaniu -po kazdym zaprzeczeniu napisze 1 lub 0 ,tzn tyle wynosi wartosc logiczna zdania i jesli napisze np.1 to w tych twoich,napisanych tu zdaniach ty sobie wpiszesz 0 bo to jest zawsze na odwrót 1]liczba 8 nie jest kwadratem liczby całkowitej-1 2]zero nie jest liczba naturalna-1 3]suma miar katów wewn.5-kąta wynosi 540 stopni-1 4]sin kwadrat 45 stopni jest różny od 3/4-1 5]kąt o mierze 100 stopni nie jest katem ostrym-1 6]trójkąt równoramienny ma wszystkie katy różne -0 przykład g] przepisz tak samo -tylko zamiast = napisz przekreslone = i bedzie znaczyło jest różne-pozdrawiam