Przetłumacz na polski:
a)Cinderella lived with her stepmother and two bad and ugly stepsisters. She had to work all day and her sisters only played and tried on new dresses and shoes. One day there was a ball a the prince's palace. Cinderella's sisters were ready to go to it.

b)Cinderela was at the palace. There were many pretty young ladies but shr looked the prettiest of all. The prince danced with her all the time. Nobody knew the name of the beauty. When the clock struck twelve Cinderella ran away without saying goodbye. She left a beautiful little sliper on the stairs.

c)The prince was very unhappy. He sat on the palace stairs with Cinderella's sliper in his hands. Where is my beautiful girl he thought. Now the spell was gone and she was a poor girl again dresed in her old clothes. She had no carriage and had to walk back home.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T21:22:12+01:00
A) Kopciuszek mieszka z macochą i dwa siostrami złymi i brzydkimi. Musiała pracować cały dzień a jej siostry chciały grać tylko na nowe stroje i buty. Pewnego dnia doszło do piłki pałacu książęcego. Siostry Kopciuszka były gotowe do drogi do niego.
B) Cinderela było w pałacu. Było wielu bardzo młodych kobiet, ale spojrzał najpiękniejsze ze wszystkich. Książę tańczył z nią cały czas. Nikt nie wiedział, nazwę piękna. Gdy zegar uderzył dwanaście Kopciuszek uciekł bez słowa pożegnania. Wyszła piękny mały książe na schodach.
C) książę był bardzo nieszczęśliwy. Siedział na schodach pałacu królewskiego Kopciuszek w ręce. Gdzie jest moja piękna dziewczyna pomyślał. Teraz pisze nie było, a ona biedna dziewczyna ponownie ubrana w jej stare ubrania. Przewozu nie miała i musiała iść do domu.