Odpowiedzi

2010-03-24T21:28:06+01:00
Sn= a1* 1-q do potęgi n / 1-q
S8= 6* 1-(-2) do potęgi 8 / 1-(-2)
S8= 6* 1+2 do potęgi 8 / 1+2
S8= 6* 1+256 / 3
S8= 6* 257 / 3
S8= 1542 / 3
S8= 514
2010-03-24T21:30:24+01:00
Sn= a1* 1-q do potęgi n / 1-q
S8= 6* 1-(-2) do potęgi 8 / 1-(-2)
S8= 6* 1-256 / 1+2
S8= 6* (-255 )/ 3
S8= 1530 / 3
S8= 510
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T21:33:29+01:00
A₁ = 6
q = -2
suma n wyrazów ciągu geometrycznego:
Sn = a₁*(1-q^n)/(1-q)
S₈ = 6*[1 - (-2)⁸]/[1-(-2)] = 6*(1-2⁸)/(1+2)= 6*(1-2⁸)/3
S₈ = 2*(1-2⁸) = 2*(1-256)= 2*(-255)= -510
Odp. Suma ośmiu wyrazów ciągu geometrycznego,
w którym a₁ = 6 i q = -2 jest równa -510.